Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Τί είναι ένα Basic (DV), Business (OV) και Premium (EV) SSL? - Γνωσιακή βάση / SSL Πιστοποιητικά - Papaki

Τί είναι ένα Basic (DV), Business (OV) και Premium (EV) SSL?

Λίστα συντακτών


Με βάση τη διαδικασία που ακολουθεί η κάθε εκδούσα αρχή για να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του ατόμου/οργανισμού που αιτείται το πιστοποιητικό, έχουν προκύψει τρία είδη πιστοποίησης: Domain, Organization και Extended Validation.

Domain Validation (DV): Πρόκειται για πιστοποίηση βασικού επιπέδου. O οργανισμός/άτομο που αιτείται το πιστοποιητικό πρέπει απλά να επιβεβαιώσει ότι το domain name είναι έγκυρο και του ανήκει.

Organization Validation (OV): Αποτελεί υψηλότερου επιπέδου πιστοποίηση. Ο οργανισμός ή η επιχείρηση που αιτείται το πιστοποιητικό πρέπει, εκτός από την ιδιοκτησία του domain name, να επιβεβαιώσει εταιρικά στοιχεία όπως: επωνυμία, πόλη, νομός και χώρα που εδρεύει η επιχείρηση.

Extended Validation (EV): Πρόκειται για την αυστηρότερη διαδικασία ελέγχων. Η διαδικασία αποτελείται από 7 επίπεδα και αφορά: την αποκλειστική ιδιοκτησία του domain name, την έδρα του οργανισμού, τη φυσική και νόμιμη υπόστασή του, τη λειτουργία του, την επιβεβαιώση ότι ο ίδιος ο οργανισμός αιτήθηκε την έκδοση του SSL καθώς και τη φυσική και νόμιμη ύπαρξη του νομίμου εκπροσώπου.


Βοηθητικό Δεν βοηθάει