Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Τι είναι η περίοδος εξαγοράς ενός domain; (Redemption Period) - Γνωσιακή βάση / Domain Names / Domain TLDs - Papaki

Τι είναι η περίοδος εξαγοράς ενός domain; (Redemption Period)

Λίστα συντακτών

Σε περίπτωση που ένα domain name δεν ανανεωθεί εγκαίρως, λήγει και περνάει σε κατάσταση καραντίνας. Σε αυτή την κατάσταση το domain είναι ανενεργό, αλλά παραμένει δεσμευμένο και μπορεί να ανανεωθεί μόνο από εσάς. Αν δεν το ανανεώσετε, τότε περνάει σε περίοδο εξαγοράς (Redemption period).


Αν θελήσετε να ανανεώσετε το domain name που βρίσκεται σε redemption period, τότε θα χρειαστεί να πληρώσετε το κόστος της ανανέωσης και ένα χρηματικό ποσό επιπλέον, για να εξέλθει το domain name από την περίοδο εξαγοράς.


Στον τιμοκατάλογο μας, μπορείτε να δείτε τιμή ανανέωσης, τιμή ανανέωσης από καραντίνα και τιμή εξαγωγής του ονόματος χώρου από Redemption σε όλες τις TLD καταλήξεις μας.


Παρακάτω θα δούμε ένα ενδεικτικό παράδειγμα για ένα domain name με κατάληξη .com


Όταν λήξει ένα domain name με κατάληξη .com και δεν ανανεωθεί εγκαίρως, τότε εισέρχεται σε 40ήμερη περίοδο καραντίνας και το κόστος ανανέωσης είναι €12.95 το έτος (χωρίς φπα). Αν δεν ανανεωθεί μέσα στις 40 ημέρες της καραντίνας, τότε εισέρχεται σε κατάσταση εξαγοράς (Redemption period) και το κόστος ανανέωσης του ανεβαίνει στα €12.95 το έτος (χωρίς Φπα) + 95€ (χωρίς φπα) για να εξέλθει το όνομα χώρου από την περίοδο εξαγοράς.


Σημειώστε πως υπάρχουν καταλήξεις που εισάγουν το domain σε κατάσταση redemption απ'ευθείας, χωρίς καραντίνα και άλλες που το μητρώο ζητάει την ανανέωση του κάποιο χρονικό διάστημα πριν τη λήξη του.
Βοηθητικό Δεν βοηθάει