Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Εγκατάσταση του email σε τριτες εφαρμογές με χρήση IMAP / POP3 - Γνωσιακή βάση / Email / Email Clients - Papaki

Εγκατάσταση του email σε τριτες εφαρμογές με χρήση IMAP / POP3

Λίστα συντακτών


Ανάλογα με την email υπηρεσία που έχετε, θα χρειαστεί να ακολουθήσετε τις αντίστοιχες οδηγίες που βρίσκονται παρακάτω:


- Υπηρεσία Titan email

- Υπηρεσία Plesk email


Ρυθμίσεις IMAP / POP / SMTP για το Titan email

Μπορείτε να εγκαταστήστε το Titan email σας σε άλλους clients μέσω IMAP ή POP, προσθέτοντας τις παρακάτω ρυθμίσεις.


IMAP

Email: Το Titan email που έχετε δημιουργήσει, π.χ.: jack@<domainName>

Password: Το password για το αντίστοιχο email

 

Incoming (εισερχόμενη αλληλογραφία): imap.titan.email     

Encryption (κρυπτογράφηση): SSL/TLS

Port (θύρα): 993


Outgoing (εξερχόμενη αλληλογραφία): smtp.titan.email

Encryption (κρυπτογράφηση): SSL/TLS

Port (θύρα): 465

 

POP

Email: Το Titan email που έχετε δημιουργήσει, π.χ.: jack@<domainName>

Password: Το password για το αντίστοιχο email

 

Incoming (εισερχόμενη αλληλογραφία): pop.titan.email     

Encryption (κρυπτογράφηση): SSL/TLS

Port (θύρα): 995


Outgoing (εξερχόμενη αλληλογραφία): smtp.titan.email

Encryption (κρυπτογράφηση): SSL/TLS

Port (θύρα): 465Γενικές ρυθμίσεις IMAP / POP3 / SMTP για το Plesk email

Μπορείτε να εγκαταστήστε το email που έχετε δημιουργήσει μέσα από το Plesk σε άλλους clients μέσω IMAP ή POP3, προσθέτοντας τις παρακάτω ρυθμίσεις.


IMAP

Email: Το email που έχετε δημιουργήσει, π.χ.: jack@<domainName>

Password: Το password για το αντίστοιχο email

 

Incoming (εισερχόμενη αλληλογραφία): Οι mail servers σας είναι το προσωρινό host name π.χ. linux60.papaki.gr το οποίο μπορείτε να βρείτε στο email ενεργοποίησης της φιλοξενίας σας.   

Encryption (κρυπτογράφηση): SSL/TLS

Port (θύρα): 143 (χωρίς χρήση SSL) ή 993 (με χρήση SSL)


Outgoing (εξερχόμενη αλληλογραφία): Ίδια διεύθυνση με το Incoming (π.χ. linux60.papaki.gr)

Encryption (κρυπτογράφηση): SSL/TLS

Port (θύρα): 587 (με χρήση ΤLS) ή την 465 (με χρήση SSL)

 

POP3

Email: Το email που έχετε δημιουργήσει, π.χ.: jack@<domainName>

Password: Το password για το αντίστοιχο email

 

Incoming (εισερχόμενη αλληλογραφία): Οι mail servers σας είναι το προσωρινό host name π.χ. linux60.papaki.gr το οποίο μπορείτε να βρείτε στο email ενεργοποίησης της φιλοξενίας σας. 

Encryption (κρυπτογράφηση): SSL/TLS

Port (θύρα): 110 (χωρίς χρήση SSL) ή 995 (με χρήση SSL)


Outgoing (εξερχόμενη αλληλογραφία): Ίδια διεύθυνση με το Incoming (π.χ. linux60.papaki.gr)

Encryption (κρυπτογράφηση): SSL/TLS

Port (θύρα): 587 (με χρήση ΤLS) ή την 465 (με χρήση SSL)


Για αναλυτικές ρυθμίσεις ανάλογα με τον email client, μπορείτε να επισκεφτείτε τα παρακάτω άρθρα:

Πώς θα εγκαταστήσω το email μου στον Mozilla Thunderbird;
Πώς θα εγκαταστήσω το email μου στο Outlook 2013;
Πώς θα εγκαταστήσω το email μου σε MAC;

Βοηθητικό Δεν βοηθάει