Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αποστολή email μέσω PHP. - Γνωσιακή βάση / Email / Email Clients - Papaki

Αποστολή email μέσω PHP.

Λίστα συντακτών


Η συνάρτηση της PHP, η οποία χρησιμοποιείται για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων είναι η mail (). Πρόκειται για μία απλή, γρήγορη και εύκολη στις ρυθμίσεις συνάρτηση, που επιτρέπει πολύ γρήγορα στο χρήστη να στέλνει ηλεκτρονικά μηνύματα, π.χ. μέσα από φόρμες επικοινωνίας.

Ωστόσο, η χρήση της συνάρτησης αυτής δημιουργεί πολλά προβλήματα, όχι μόνο γιατί δεν παρέχει δυνατότητες χρήσης δημοφιλών δυνατοτήτων όπως η χρήση προτύπων (HTML based email templates) και επισυνατπόμενων, αλλά και γιατί πολύ συχνά, τα emails αυτά καταλήγουν στα ανεπιθύμητα/Spam/Junk.

Η διαμόρφωση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είναι αρκετά δύσκολη αν σκεφτεί κανείς ότι υπάρχουν εκατοντάδες κανόνες και RFCs οι οποίοι είναι αρκετά αυστηροί, τόσο με τη διαμόρφωση όσο και με το encoding.


Στην πλειοψηφία τους, τα παραδείγματα που χρησιμοποιούν τη mail () της PHP υλοποιούν τη χρήση της αποστολής μηνυμάτων λανθασμένα. Η παραμετροποίησή της για να επιτύχουμε ένα σωστό αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Το PHPMailer παρέχει έτοιμες βιβλιοθήκες, έτσι ώστε να υλοποιήσετε σωστά τη σύνθεση και την αποστολή ενός μηνύματος αλληλογραφίας που θα πληροί τους κανόνες έτσι ώστε να μη χαρακτηριστεί ως spam.

Σχετικά με την υλοποίηση της αποστολής ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η mail () της PHP, χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις που υπάρχουν στο php.ini και απαιτεί από το χρήστη να δημιουργήσει τους headers. Εφόσον η mail () της PHP δεν υποστηρίζει authentication, χρησιμοποιεί τον χρήστη του συστήματος για την αποστολή μηνυμάτων, ο οποίος δεν αντιστοιχεί σε κάποιον έγκυρο email λογαριασμό με αποτέλεσμα το μήνυμα, αν δεν απορριφθεί από τον παραλήπτη, να καταλήξει στο φάκελο ανεπιθύμητων.


Με τη βοήθεια του PHPMailer, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιον έγκυρο email λογαριασμό αλλά και εξωτερικό email server για την αποστολή μηνυμάτων αλληλογραφίας τηρώντας τους κανόνες και τα RFCs που διέπουν τη λειτουργία της mail υπηρεσίας.


Σε περίπτωση που η αλλαγή του κώδικά σας από php mail σε smtp, είναι αρκετά δύσκολη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε extra parameters στην php mail, δηλώνοντας το email του αποστολέα, o οποίος θα πρέπει να αντιστοιχεί σε κάποιον πραγματικό email λογαριασμό. Παράδειγμα χρήσης της php mail στην περίπτωση αυτή, είναι το παρακάτω:

mail('yourmail', 'the subject', 'the message', null, '-fyouremail');


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Όπου youremail, δηλώστε τον email λογαριασμό σας.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Η τελευταία παράμετρος πρέπει να έχει κολλημένο το -f με το email σας. 


Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε το OpenCart, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες authentication.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε το Joomla, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες authentication.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε το WordPress, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες authentication.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε το Drupal, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες authentication.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε το Prestashop, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες authentication.

Βοηθητικό Δεν βοηθάει