Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αποστολή email με τη βοήθεια του PHPMailer. - Γνωσιακή βάση / Email / Email Clients - Papaki

Αποστολή email με τη βοήθεια του PHPMailer.

Λίστα συντακτών


Σχετικά με την αποστολή mail από τις φόρμες επικοινωνίας και για να εξασφαλίσετε ότι όλοι οι mail clients, θα αντιμετωπίζουν σωστά τα encodings και τα headers που δημιουργεί η κάθε φόρμα, θα σας προτείναμε να χρησιμοποιήσετε το PHPMailer.

Το PHPMailer είναι μία συλλογή από βιβλιοθήκες, που έχει υιοθετηθεί από πολλές εφαρμογές και frameworks. Η χρήση του PHPMailer θα σας επιτρέψει την αποστολή emails με σωστό encoding, τύπο και headers για να μην έχετε warning σε κανένα mail client ή browser.


Στο πακέτο που θα βρείτε εδώ περιέχονται και παραδείγματα για το πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε.


Σε περίπτωση όπου η μετατροπή από PHP mail σε SMTP είναι δύσκολη, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται εδώ.


Βοηθητικό Δεν βοηθάει