Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Μεταφορά - Εισαγωγή email μέσω Plesk - IMAP - Γνωσιακή βάση / Email / Email Clients - Papaki

Μεταφορά - Εισαγωγή email μέσω Plesk - IMAP

Λίστα συντακτών


Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μεταφέρετε τα email σας από έναν άλλο πάροχο ή από έναν άλλο server στο Papaki, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω :


1. Συνδεθείτε στο Plesk, με τα στοιχεία πρόσβασης σας.


2. Στην καρτέλα Websites & Domains, επιλέξτε το εικονίδιο Mail Importing.3. Κάντε click στο Import mail messages.4. Στο παράθυρο που θα ανοίξει επικλέξτε Show advanced options


5. Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:(1) Source e-mail (login), συμπληρώστε τον email λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να εισαγάγετε τα emails.
(2) Source password, συμπληρώστε το password του email λογαριασμού από τον οποίο θέλετε να εισαγάγετε τα emails..

(3) Import to, επιλέξτε εάν επιθυμείτε να μεταφέρετε τα emails σε υπάρχον λογαριασμό (existing mailbox) στο Plesk σας  (θα πρέπει πρώνα να έχετε δημιουργήσει αυτόν τον email λογαριασμό στο νέο server) ή επιλέξτε create a new mailbox για να τον δημιουργήσετε.

(4) Destination e-mail, δηλώστε το όνομα του email λογαριασμού στον οποίο θα εισάγετε τα emails σας.

(5) Source IMAP host, συμπληρώστε το όνομα mail server από τον οποίο θέλετε να εισαγάγετε τα emails ( ή μπορείτε να δηλώσετε και την IP του server στον οποίο φιλοξενείται το παλιό email)
(6) Source IMAP port είναι προαιρετικό και μπορείτε να το αφήσετε κενό ή να δηλώσετε την θύρα 143 χωρίς χρήση SSL ή την 993 με χρήση SSL.

(7) Aνάλογα την θύρα που επιλέξατε παραπάνω, δηλώστε και το αντίστοιχο πρωτόκολλο κρυπτογράφησης. 

  • Για την 143: Plain IMAP (not recommended) 
  • Για την 993: IMAP over SSL. 
  • Eναλλακτικά εάν αφήσετε το παραπάνω πεδίο (6) κενό επιλέξτε Automatic.

(8) Τέλος επιλέξτε ΟΚ.


6. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης επιτυχούς ενέργειας από το Plesk, που το status θα αναγράφει Imported.

Βοηθητικό Δεν βοηθάει