Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Τι αλλάζει με τη νέα πολιτική της ICANN για τις μεταφορές domains; - Γνωσιακή βάση / Domain Names / Διαχείριση domains - Papaki

Τι αλλάζει με τη νέα πολιτική της ICANN για τις μεταφορές domains;

Λίστα συντακτών


Σύμφωνα με τους κανονισμούς της ICANN (Internet Corporation of Assigned Names & Numbers) που τίθενται σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2016, η εφαρμογή μιας νέας πολιτικής μεταφοράς γίνεται υποχρεωτική από όλους τους πιστοποιημένους από την ICANN καταχωρητές, όπως είναι το Papaki. Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή και αποτελεσματική εξυπηρέτηση σας σύμφωνα πάντα με τους κανονισμούς της ICANN έχουμε ενημερώσει τους όρους χρήσης μας.


Τι αλλάζει με απλά λόγια:
Στην ουσία, από νομικής πλευράς, η διαδικασία αλλαγής ιδιοκτήτη ενός domain πλέον περνάει κάτω από την πολιτική μεταφοράς domain, ή όπως είναι γνωστή της αλλαγής καταχωρητή. Αυτό σημαίνει ότι από 01/12/2016 κάθε φορά που κάποιος κάνει οποιαδήποτε αλλαγή, μικρή ή μεγάλη, στα στοιχεία ιδιοκτήτη και συγκεκριμένα σε όνομα, επίθετο, επωνυμία και email ενεργοποιείται η πολιτική μεταφοράς και ξεκινά η αποστολή μίας σειράς από emails έγκρισης και ενημέρωσης για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία με επιτυχία.

Σενάριο 1
Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να τονίσουμε ότι και η διόρθωση ενός απλού ορθογραφικού λάθους στο όνομα ιδιοκτήτη ενεργοποιεί την πολιτική αυτή. Δηλαδή, οδηγεί στην αποστολή 2 emails προς το ίδιο email ιδιοκτήτη, τα οποία ο πελάτης θα πρέπει να εντοπίσει, να ανοίξει με τη σειρά και να κάνει δύο φορές έγκριση της ενέργειας. Με την ολοκλήρωση θα λάβει άλλα 2 πανομοιότυπα emails επιβεβαιώσης ενώ το domain κλειδώνει (lock) για 60 ημέρες.

Η προσέγγιση μας στο Papaki
Πατώντας στα βήματα των μεγαλύτερων εγγεκριμένων καταχωρητών domain names στον κόσμο, το Papaki θα ακολουθήσει την εναλλακτική του "Designated Agent” η αλλιώς "DA” που παρέχεται από τη νέα αυτή πολιτική της ICANN. Στόχος μας είναι:

1. να αυτοματοποιήσουμε τη νέα αυτή διαδικασία έγκρισης για τους πελάτες μας, ώστε να μην επιβαρυνθούν με άσκοπες επιπλέον ενέργειες
2. να είμαστε σύμφωνοι με τους κανονισμούς της ICANN κάνοντας χρήση του "DA” και της δυνατότητας το domain να μην κλειδώνει, "lock”, για 60 ημέρες μετά από οποιαδήποτε αλλαγή
3. να συνεχίσουν οι πελάτες μας, όπως και πριν, να κάνουν με ασφάλεια τις αλλαγές τους μέσα από το λογαριασμό τους στο Papaki.

Η πολιτική αναφέρει: "1.2 "Designated Agent” means an individual or entity that the Prior Registrant or New Registrant explicitly authorizes to approve a Change of Registrant on its behalf.”

Πρακτικά, ο ιδιοκτήτης ενός domain επιτρέπει στον "Designated Agent” να επιβεβαιώνει αλλαγές στα στοιχεία ιδιοκτήτη (όνομα, επίθετο, επωνυμία, email) εκ μέρους του.

Σενάριο 2 με χρήση DA
 Ο ιδιοκτήτης του domain κάνει μια αλλαγή στα στοιχεία ιδιοκτήτη:
 1. Ο DA εγκρίνει την αλλαγή
 2. Ο νέος ιδιοκτήτης λαμβάνει το email επιβεβαίωσης στοιχείων Whois και επιβεβαιώνει τα στοιχεία του
 3. Ο παλιός και ο νέος ιδιοκτήτης λαμβάνουν ενημερωτικό email για την ολοκλήρωση της αλλαγής

Για να μπορέσουμε να λειτουργούμε ως "Designated Agent” έχουμε ενημερώσει τους Όρους Χρήσης μας με το παρακάτω κείμενο, το οποίο δεσμεύει ότι το Papaki ακολουθεί ορθά τη νέα πολιτκή με σεβασμό στους νέους κανόνες και όλους τους συμβαλλόμενους, ICANN και ιδιοκτήτες domain:

"Registrant explicitly authorizes Papaki, Tucows, Openprovider or Enom, depending on under which accreditation the domain name has been registered, to act as their Designated Agent, as stipulated by the ICANN Transfer Policy, to approve a Change of Registrant on their behalf."

Το παραπάνω κείμενο περιλαμβάνεται στον κανονισμό εκχώρησης και διαχείρισης, link του οποίου βρίσκεται στο άρθρο 4.1 των Όρων Χρήσης του Papaki καθώς και στο άρθρο 13.5 των Όρων Χρήσης του Papaki.

Βοηθητικό Δεν βοηθάει