Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πώς μπορώ να στήσω σε IMAP έναν email λογαριασμό στο Thunderbird; - Γνωσιακή βάση / Email / Email Clients - Papaki

Πώς μπορώ να στήσω σε IMAP έναν email λογαριασμό στο Thunderbird;

Λίστα συντακτών

Για να στήσετε τον IMAP email λογαριασμό σας στο Thunderbird, πραγματοποιείστε τα παρακάτω βήματα :

1. Ανοίξτε το Thunderbird και επιλέξτε το EMAIL


2. Συμπληρώστε το όνομα σας, την email διεύθυνση, το password σας και πατήστε Συνέχεια.3. Επιλέξτε IMAP (απομακρυσμένοι φάκελοι) και Done

4. Στο επόμενο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε Επιβεβαίωση εξαίρεσης ασφαλείας.

Για τα IMAP και SMTP στοιχεία, θα χρειαστεί να δηλώσετε τις τιμές ανάλογα με την υπηρεσία που email που διαθέτετε.


- Υπηρεσία Titan email

- Υπηρεσία Plesk email


Ρυθμίσεις IMAP / SMTP για το Titan email


IMAP

Email: Το Titan email που έχετε δημιουργήσει, π.χ.: jack@<domainName>

Password: Το password για το αντίστοιχο email

Incoming (εισερχόμενη αλληλογραφία): imap.titan.email     

Encryption (κρυπτογράφηση): SSL/TLS

Port (θύρα): 993

Outgoing (εξερχόμενη αλληλογραφία): smtp.titan.email

Encryption (κρυπτογράφηση): SSL/TLS

Port (θύρα): 465


Ρυθμίσεις IMAP / SMTP για το Plesk email


IMAP

Email: Το email που έχετε δημιουργήσει, π.χ.: jack@<domainName>

Password: Το password για το αντίστοιχο email

Incoming (εισερχόμενη αλληλογραφία): Οι mail servers σας είναι το προσωρινό host name π.χ. linuxzone79.grserver.gr το οποίο μπορείτε να βρείτε στο email ενεργοποίησης της φιλοξενίας σας.   

Encryption (κρυπτογράφηση): SSL/TLS

Port (θύρα): 143 (χωρίς χρήση SSL) ή 993 (με χρήση SSL)

Outgoing (εξερχόμενη αλληλογραφία): Ίδια διεύθυνση με το Incoming (π.χ. linuxzone79.grserver.gr)

Encryption (κρυπτογράφηση): SSL/TLS

Port (θύρα): 587 (με χρήση ΤLS) ή την 465 (με χρήση SSL)


Δείτε επίσης :Βοηθητικό Δεν βοηθάει