Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αγοράζοντας υπηρεσίες από το Papaki, υπογράφουμε κάποια σύμβαση; - Γνωσιακή βάση / Billing / Παραγγελίες - Papaki

Αγοράζοντας υπηρεσίες από το Papaki, υπογράφουμε κάποια σύμβαση;

Λίστα συντακτών

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες που παρέχει το Papaki, οι χρήστες υποδηλώνουν την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει ή θα θέσει στο μέλλον η Εταιρία.


Σε περίπτωση διαχείρισης ή εκχώρησης ονομάτων χώρου, ο χρήστης κατά την αγορά, πάλι συμφωνεί με όρους και προϋποθέσεις, όπως αναφέρεται στο εκάστοτε μητρώο.


Για τα ονόματα χώρου με κατάληξη .gr , όρους και προϋποθέσεις, μπορείτε να βρείτε εδώ 


Όρους και προϋποθέσεις που αφορούν τα ονόματα χώρου με κατάληξη .eu μπορείτε να βρείτε εδώ


Όσον αφορά τα generic top level domain names (gtlds) όπως .com, .net, κτλ, ο κανονισμός διαχείρισης και εκχώρησης υπάρχει εδώ


Προσοχή : Το όνομα χώρου κατοχυρώνεται στα στοιχεία που έχετε δηλώσει με ηλεκτρονικό τρόπο. Οποιοδήποτε λάθος στα στοιχεία ή η μη καταβολή του τέλους μπορεί να οδηγήσει στην ακύρωση της κατοχύρωσης.

Βοηθητικό Δεν βοηθάει