Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα scheduled task μέσα από το Plesk Onyx ; - Γνωσιακή βάση / Plesk / Γενικά - Papaki

Πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα scheduled task μέσα από το Plesk Onyx ;

Λίστα συντακτών
Για να δημιουργήσετε ένα Scheduled Task μέσα από το Plesk, ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα :

1. Συνδεθείτε στο Plesk με τα στοιχεία πρόσβασης που λάβατε στο email ενεργοποίησης φιλοξενίας.2. Στην καρτέλα Websites & Domains, επιλέξτε Scheduled Tasks3. Επιλέξτε Add Task και συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία με τα στοιχεία που επιθυμείτε (π.χ Minute,HourDay of the monthMonthDay of the week, command) και στο τέλος της σελίδας OK
Στο Minute: Μπορείτε να δηλώσετε τιμές από 0 έως 59

Στο Hour: Μπορείτε να δηλώσετε τιμές από 0 έως 23

Στο Day of the month: Μπορείτε να δηλώσετε τιμές από 1 έως 31

Στο Month: Μπορείτε να δηλώσετε τιμές από 1 έως 12 ή να επιλέξετε τον μήνα από το drop down menu

Στο Day of the week: Μπορείτε να δηλώσετε τιμές από 0 έως 6 ( όπου 0 η Κυριακή) ή να επιλέξετε την ημέρα από το drop down menu

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που θέλετε να καλύψετε όλες τις ώρες, ημέρες, μήνες, λεπτά δηλώνετε αστερίσκο (*)


Βοηθητικό Δεν βοηθάει