Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Smtp authentication Prestashop. - Γνωσιακή βάση / Email / Troubleshooting / Spam - Papaki

Smtp authentication Prestashop.

Λίστα συντακτών


Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε φόρμα επικοινωνίας στο Prestashop, για την αποφυγή αποστολής ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, για λόγους ασφαλείας είναι καλό να ενεργοποιηθεί η πιστοποίηση εξερχόμενης αλληλογραφίας (SMTP authentication). Αυτό μπορείτε να το πραγματοποιήσετε ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:


1. Συνδεθείτε στο Administrator περιβάλλον του Prestashop σας.2. Από την κάθετη αριστερή στήλη, επιλέξτε Advanced Parameters και E-mailΣτην κατηγορία EMAIL, επιλέξτε Set my own SMTP parameters (for advanced users only)3. Δηλώστε τα παρακάτω :


1. Το domain σας


2. Τον smtp server (συνήθως mail.todomainsas)


3. Το username του email σας (αυτό που θα χρησιμοποιείτε για την αποστολή των email) πχ info@yourdomain.com όπου yourdomain.com, το domain σας.


4. Το password του email σας.


5. SSL ή TLS


6. 465


Τέλος, αποθηκεύστε τις αλλαγές σας επιλέγοντας Save.

Βοηθητικό Δεν βοηθάει