Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

SMTP WordPress authentication - Γνωσιακή βάση / Applications / Wordpress - Papaki

SMTP WordPress authentication

Λίστα συντακτών


Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε φόρμα επικοινωνίας στο WordPress, για την αποφυγή αποστολής ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, για λόγους ασφαλείας είναι καλό να ενεργοποιηθεί η πιστοποίηση εξερχόμενης αλληλογραφίας (SMTP authentication). Αυτό μπορείτε να το πραγματοποιήσετε ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:


1. Συνδεθείτε στο Administrator περιβάλλον του WordPress σας πληκτρολογώντας για παράδειγμα την παρακάτω διεύθυνση: 

www.yoursite.gr/wp-admin2. Επιλέξτε Πρόσθετα, Νέο Πρόσθετο από το μενού αριστερά και στην αναζήτηση, γράψτε easy wp smtp και πραγματοποιήστε εγκατάσταση του plugin.3. Αφού έχετε ολοκληρώσει την εγκατάσταση και έχετε ενεργοποιήσει το plugin, επιλέξτε Ρυθμίσεις και Easy WP SMTP4. Δηλώστε τη Διεύθυνση Email Αποστολέα και το Όνομα Αποστολέα5. Δηλώστε επίσης τα παρακάτω: 

Τον Πάροχο SMTP (π.χ. linux126.papaki.gr).  Μπορείτε να το βρείτε στο email ενεργοποίησης φιλοξενίας με θέμα "Ενεργοποίηση Web Hosting - Στοιχεία Λογαριασμού" και συγκεκριμένα στο πεδίο Στοιχεία Πρόσβασης στο FTP και Προσωρινό Hostname όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα :


Τον τύπο κρυπτογράφησης. Επιλέγετε SSL/TLS

Την θύρα SMTP. Επιλέγετε 465.

Επικύρωση SMTP. Επιλέγετε Ναι

Το όνομα χρήστη SMTP. Συμπληρώνετε την email διεύθυνση σας. 

Τον κωδικό SMTP. Συμπληρώνετε τον κωδικό της email διεύθυνσή σας.

Τέλος, επιλέγετε Αποθήκευση Αλλαγών


Βοηθητικό Δεν βοηθάει