Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Χρησιμοποιώ το Thunderbird. Ποιες είναι οι εναλλακτικές θύρες εξερχόμενης αλληλογραφίας ; - Γνωσιακή βάση / Email / Email Clients - Papaki

Χρησιμοποιώ το Thunderbird. Ποιες είναι οι εναλλακτικές θύρες εξερχόμενης αλληλογραφίας ;

Λίστα συντακτών


Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε κάποιον client όπως είναι για παράδειγμα το Thunderbird και δεν μπορείτε να αποστείλετε email, είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να αλλάξετε την εξερχόμενη θύρα.


Κάποιοι πάροχοι υπηρεσιών όπως είναι ο ΟΤΕ, η Cyta, η Forthnet και άλλοι, απορρίπτουν την αποστολή αλληλογραφίας μέσω της θύρας 25 (που είναι και η default) καθώς η συγκεκριμένη θύρα δεν απαιτεί authentication (ταυτοποίηση), συνεπώς είναι πιθανό η αποστολή Spam και προσθήκη της ip τους σε black lists.


Υπάρχουν εναλλακτικές θύρες εξερχόμενης αλληλογραφίας και αυτές είναι η 465 με SSL ή η 587 με TLS σαν πρωτόκολλο ασφαλείας.


Για να αλλάξετε την θύρα εξερχόμενης αλληλογραφίας, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω :


1. Ανοίξτε το Thunderbird και επιλέξτε το εικονίδιο των ρυθμίσεων πάνω δεξιά και στη συνέχεια Ρυθμίσεις λογαριασμού2. Για το λογαριασμό που επιθυμείτε, επιλέξτε Επεξεργασία διακομιστή SMTP3. Στο πεδίο Θύρα επιλέξτε 465 ή 587 και πατήστε ΟΚ. Βοηθητικό Δεν βοηθάει