Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

What are the available Reseller tools? - Γνωσιακή βάση / Συνεργάτες / Domain Resellers - Papaki

What are the available Reseller tools?

Λίστα συντακτών
Τα διαθέσιμα εργαλεία που παρέχονται από το Papaki για μεταπώληση domains είναι τα εξής:

- Scripts αναζήτησης domains και WHOIS
Scripts για αναζήτηση διαθεσιμότητας domains και WHOIS που μπορούν να ενσωματωθούν στο εκάστοτε site.

- API εντολές σε JSON format
Αναλυτικός και πλήρης κατάλογος διαθέσιμων API εντολών που καλούνται μέσω κώδικα για κατοχύρωση domains και παραδείγματα χρήσης τους.

- Wordpress Plugin αναζήτησης domains
Wordpress Plugin για αναζήτηση διαθεσιμότητας domains με ενσωματωμένη φόρμα παραγγελίας. Η κατοχύρωση domains πραγματοποιείται σε δεύτερο χρόνο χειροκίνητα από τον μεταπωλητή.

- Joomla Module για αναζήτηση domains
Joomla Module για αναζήτηση διαθεσιμότητας domains με ενσωματωμένη φόρμα παραγγελίας. Η κατοχύρωση domains πραγματοποιείται σε δεύτερο χρόνο χειροκίνητα από τον μεταπωλητή.

- WHMCS Module & Payment Gateway
WHMCS Module για τη διασύνδεση και άμεση επικοινωνία της πλατφόρμας WHMCS με τo Papaki, όπως και σχετική υλοποίηση Payment Gateway για δυνατότητα χρήσης πιστωτικής κάρτας από τον τελικό πελάτη μέσω της τράπεζας Eurobank. Όλες οι διαδικασίες, όπως για παράδειγμα η κατοχύρωση, ενημέρωση ή ανανέωση domain, πραγματοποιούνται άμεσα.

- HostBill Module
Hostbill Module για τη διασύνδεση και άμεση επικοινωνία της πλατφόρμας HostBill με τo Papaki. Όλες οι διαδικασίες, όπως για παράδειγμα η κατοχύρωση, ενημέρωση ή ανανέωση domain, πραγματοποιούνται άμεσα.


Βοηθητικό Δεν βοηθάει